อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจ wikipedia

10/01/2013 21:07 Programmer Zone

สมัยนี้ก็คงไม่มีใครไม่รู้จัก wikipedia สารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ยักษ์ ที่เปิดให้คนทั่วไปเริ่มเขียน แก้ไข บทความได้อย่างอิสระ ในบางโรงเรียน มหาลัย จะบอกว่าห้ามใช้แหล่งอ้างอิงจาก wikipedia เพราะมีหลายครั้งที่ข้อมูลผิดพลาด ยกตัวอย่างบทความเรื่อง Bicholim conflict จำนวนคำกว่า 4500 คำ ที่เป็นเรื่องสงครามศาสนาระหว่างโปรตุเกสกับอินเดีย บทความนี้เกิดจากเรื่องโกหกทั้งหน้า แต่ยังอยู่มาได้ถึง 5 ปี และเคยได้รับการโหวตให้เป็นบทความระดับดีใน wikipedia  อีกด้วย

wikipedia_ref

ซ้ำร้ายยังมีการอ้างอิงจากหนังสือที่ไม่มีอยู่จริงอีกกว่า 17 แหล่ง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจ Wikipedia เพราะคุณอาจสร้างสงครามที่ไม่มีอยู่จริงก็เป็นได้

ปัจจุบันบทความดังกล่าวอยู่ในสถานะโดนลบ http://en.wikipedia.org/wiki/Bicholim_conflict แต่หากต้องการอ่านย้อนหลัง สามารถไปหาที่ห้องสมุดออนไลน์ที่ทำการเก็บข้อมูลเว็บย้อนหลังเป็นสิบๆปีได้ที่ http://web.archive.org/web/20100822052739/http://en.wikipedia.org/wiki/Bicholim_conflict