สอบเสร็จแล้ว

12/09/2013 19:22 Innn's Diary

บันทึก สอบเสร็จแล้ว ทำไม่ได้ จบๆๆๆ 3.5 หลายวิชาอยู่ เซง เครียด เกรดบดินทร…