Tag: Miracle book

ลองมาทำหนังสือ: Miracle by Tu78

29/05/2015

ตอนนี้ที่ห้องมีเรื่องจะทำหนังสือกัน เลยอยากเริ่มเขียนแปะไว้ที่บล็อกตัวเองไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตซะหน่อย เป็นธรรมเนียมของเตรียมอุดม ที่ว่าแต่ละรุ่นต้องหาเงินมารับน้องในปีต่อๆไป ซึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายมากพอสมควร สิ่งที่เกือบทุกรุ่นทำก็คือการทำหนังสือขาย อย่างปีก่อนห้อง 662 รุ่นพี่ผมก็ทำหนังสือชื่อ Principia ซึ่งผมก็ไม่เคยเปิดหรอกนะ \\ฮิฮิ ตอนผมอยู่ม.3 ช่วงที่กำลังอ่านหนังสือสอบ รู้สึกได้เลยว่าไอ้หนังสือที่รุ่นพี่ทำมันห่วยมาก แบบเฉลยตรงบ้างไม่ตรงบ้าง [ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ตรง แบบอ่านแล้วเฉลยไม่ตรง ไปสอบแล้วซวยอีก] นั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ค่อยซื้อหนังสือรุ่นพี่ ฟฟฟ